Uppstår det något problem så kan du kontakta vår supportpersonal genom att skicka ett e-postmeddelande till support@plan-software.se

The Art Of Planning AB
Box 215, 901 05 Umeå
Telefon: 090 - 12 23 24
E-post: info@the-art-of-planning.se
Webb: http://www.the-art-of-planning.se

Skapa en ny enkät

Senast uppdaterad: 2011-03-03 08:29
Artikel: 044

Det här är de fem grundläggande stegen för att skapa en ny enkät.

1. Skapa en ny enkät

Alt 1: Skapa en helt ny enkät

För att skapa en helt ny tom enkät så väljer du Skapa ny undersökning under fliken Aktuella planer i din översikt.

Den nya enkäten hamnar då automatiskt i ditt utkast.

Alt 2: Återanvänd en gammal enkät

Du kan enkelt välja att återanvända en enkät som du använt tidigare. Det spelar ingen roll om enkäten finns i arkivet, är pågående eller i utkastet.

Klicka på duplicera symbolen så skapas en kopia som hamnar i ditt utkast.

Alt 3: Använd en mall/exempel

Välj fliken Exempel i översikten. Här ligger ett flertal exempel och även de interna mallar som ni använder. Du kan enkelt se hur en exempel/mall ser ut genom att klicka på granska symbolen för den enkät du vill titta på.

Klicka på duplicera symbolen för den enkät som du vill använda så skapas en kopia som hamnar i ditt utkast.

2. Ändra namnet på enkäten

Oavsett hur du skapat din enkät så måste ge den rätt namn. Tänk på att använda ett namn där du enkelt kan hitta igen din undersökning när du senare vill hitta den i arkivet. Enkätens namn är inget som dina respondenter kommer att se. Exempel på namn kan tex vara ”kundundersökning jan 08”.

Klicka på redigera symbolen för enkäten från översikten.

När enkäten som du vill ändra namn på öppnas så klickar du på redigera symbolen som finns längst uppe till vänster bredvid enkätens nuvarande namn. Ersätt det befintliga namnet med det namn du vill ha. Klicka på spara och fortsätt när du är klar.

3. Ändra texten för enkätens första sida

När enkäten som du vill ändra namn på öppnas så klickar du på redigera symbolen som finns bredvid enkätens första sida. Skriv in den rubrik samt text som du vill ska stå på första sidan i enkäten.

4. Ändra texten för enkätens sista sida

Klicka på redigera symbolen som finns bredvid enkätens sista sida. Skriv in den text du vill ska stå på sista sidan i din enkät. Klicka på spara och fortsätt när du är klar

5. Välj utseende på enkäten

När du skapar en ny enkät så är alltid Plan Surveys standardutseende för enkäter valt.

Om ni har köpt ett eller flera grafiska teman som är anpassade för er så kan du välja någon av dessa i drop-boxen.