Uppstår det något problem så kan du kontakta vår supportpersonal genom att skicka ett e-postmeddelande till support@plan-software.se

The Art Of Planning AB
Box 215, 901 05 Umeå
Telefon: 090 - 12 23 24
E-post: info@the-art-of-planning.se
Webb: http://www.the-art-of-planning.se

Bra enkäter ger svar på dina frågor

Det som skiljer en gissning mot att veta är bra frågor. Men för att kunna ställa frågorna så behövs ett fungerande verktyg. Ett verktyg som tillåter dig att skapa frågor, skicka frågor, påminna personer som inte svarar för att slutligen kunna sammanställa och analysera svaren.

Plan Survey fungerar lika bra för dig som har stor vana med att skapa undersökningar, som för dig som ska göra det på sidan om dina vanliga arbetsuppgifter och behöver ett bra stöd i arbetet.

Det här är en manual som steg för steg beskriver hur du skapar, skickar och analyserar enkäter med hjälp av Plan Survey.

Plan Survey